TSUSA Yönetim Kurulu

Trabzonspor USA Yönetim Kurulu

Umut Uyar, Başkan
umut@trabzonsporusa.net

Evren Uğurbaş, Asbaşkan, Batı Yakası Temsilcisi
evren@trabzonsporusa.net

Nevzat Şişman, Genel Sekreter

Rasim Mürtezaoğlu,Sayman

Trabzonspor USA  Danışma Kurulu Üyeleri

Şadi Dinlenç , Onursal Başkan, Danışma Kurulu Üyesi

Saduman Gürbüz, Danışma Kurulu Başkanı

Ekrem Aydın, Danışma Kurulu Üyesi