Divan Başkanımız Ali Sürmen’den geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili açıklama

Trabzonsporumuzun KTÜ Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi’nde 30 Kasım 2019 günü gerçekleştirilen olağan genel kurulunda “Şikeyi Araştırma Komisyonu Kurulması”na yönelik önerinin genel kurulda görüşülmediğine dair iddialar gerçek dışıdır. Şöyle ki;

1- Anılan öneri hem genel kurul divanı tarafından hem de gündemin “dilek ve temenniler” bölümünde öneri sahiplerinden Levent Sekban tarafından bizzat okunmuştur.

2- Araştırma Komisyonu adı altında asıl ve yedek liste okunmuş ancak ismi sayılanların genel kurul salonunda olmadığı, listeye ismi yazılan Sayın Başkan Ahmet Ali Ağaoğlu’nun dahi izninin alınmadığı anlaşılmıştır

3- Genel Kurul, komisyonun kurulmamasına değil, tüzüğün 28/m maddesine göre yönetimle istişareden sonra değerlendirme yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

4- Komisyon kurulmasıyla ilgili gündeme madde ekletme ısrarında bulunan öneri sahibi Levent Sekban, genel kuruldan özür dileyip bu talebinden vazgeçmiştir.

5- Öneri için tüzüğün 28/m şartlarına uygun davranılmıştır. Yine tüzüğün 38/b maddesine göre yazılı önerge için katılanların 1/10’unun imzası gerekmektedir. Haliyle 267 kişinin katıldığı genel kurula 19 imza ile önerge verilemeyeceği açıktır.

Tüm bunlara rağmen camiamızın yanlış bilgilendirilmesi, tüzük hükümlerine aykırıdır.

Camiamıza saygıyla duyurulur…

Ali SÜRMEN

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here